ULI
    Uniono por la Linguo Internaciona
     
QUON ESAS ULI ?


ADVOKO : 2024 esas la yaro por elektar nova Direktanta Komitato di ULI.
Omna membri di ULI havas la yuro kandidatigar su por ofico en la Direktanta Komitato, ante la 1ma di septembro 2024. Pos ta dato la listo de kandidati esos kompilat e prizentat a la membri di ULI por selekto-voto.
Sendez vua kandidateso direte a la sekretario di ULI jjstuifbergen1961@kpnmail.nl

L'Uniono por la Linguo Internaciona (ULI) fundesis la 31ma di julio 1910 por developar e promocar la linguo internaciona Ido prizentita kom reformo-projeto dil Esperanto dum oktobro 1907 en Paris en la "Collège de France" ube kunsidis la Delegaciono por l'adopto di Helplinguo Internaciona.

Ca Delegaciono recevis la suporto da plu kam 1200 membri di Akademii, Fakulti, Universitati e da plu kam 300 asociitari internaciona. Eminenta ciencisti havanta reputeso internaciona kom la linguisto Otto Jespersen e la profesoro Wilhelm Oswald Nobel-premio di kemio en 1909 partoprenis ca Delegaciono.

Dum januaro 1908, la"Lingva Komitato" esperantista refuzis aceptar la principua plubonigi e simpligi sequanta dil Esperanto kontenita en la projeto Ido e propozita da la Delegaciono kun la skopo adoptar l'Esperanto kom la linguo auxilaria internaciona. Ca refuzo aduktis la Delegaciono adoptar e developar l'Ido vice :

  • abandono di literi supersignata ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ specifika dil Esperanto ed uzado dil alfabeto latina nesupersignata
  • abandono dil akordo di adjectivi kun pluralo e/o akusativo.
  • abandono dil sistematala uzado dil akuzativo ed uzado nur kande l'ordino subjekto-verbo-komplemento ne respektesas.
  • adoptado di nova afixi kom "des-, -iv, -oz, -al" por faciligar la derivadi.
  • uzado min intensiva di afixi por donar aspekto plu naturala a la linguo : exemple : "kurta, matro, ..." vice "mal.longa, patr.ino, ...".

ULI esas asociitaro internaciona funcionanta per la helpo di bonvolanti qui esforcas developar e propagar Ido principue per la sequanta agi :
- mantenado del universaleso dil Ido per Linguala Komitato
- publikigado dil revuo trimestrala "Progreso"
- organizado de renkontri internaciona por Idisti
- susteno e helpo por Ido-asociitari nacionala
- informo en mediati (interreto, jurnalaro, radio, ...)
- serchado de meceni
- ...

DIREKTANTA KOMITATO DI ULI :
-prezidanto: Gael Richard (Francia)
-sekretario: Hans Stuifbergen (Nederlando)
- vice-sekretario: Robert Pontnau (Francia)
-kasero: Marion Kasper (Germania)
-sekretario di linguala questioni: vakanta
-redaktero di PROGRESO: Jean Martignon (Francia)
-membri sen ofico: Loïc Landais (Francia), Eberhard Scholz (Germania), Donald Gasper (Anglia)


LINGUALA KOMITATO:
La membri di Linguala Komitato kooptesas da la Direktanta Komitato di ULI.

ADHERO AD ULI:
L'adhero ad ULI kustas 5 €/yaro (pdf-versiono dil revuo PROGRESO inkluzata). Ca kontributo helpas ULI promocar l'Ido e permisas partoprenar olua organizado.

Formulario por adherar ad ULI

Statuti di ULI

ABONO A PROGRESO:
ULI publikigas la revuo PROGRESO . L'abono-preco esas 3 €/yaro por la pdf-versiono e 10 €/yaro por la paperala versiono.
Formulario por abonesar a PROGRESO


Precedanta pagino Eniro-pagino
Sequanta pagino HISTORIO DI IDO